پر کاربرد ترین شعر | پر کاربرد ترین متن | جایگزین کلمه تولد وفات | هم معنی تولد وفات | به جای تولد وفات

پر کاربرد ترین متن و شعر سنگ قبر

در این پست مجموعه ای از پر کاربرد ترین متن ها و شعر ها که مناسب نوشتن روی سنگ قبر است و کلمات هم معنی مناسب جایگزین یا به جای کلمه تولد و وفات شود جمع آوری شده است .

این متن ها معمولا بالای تصویر مرحوم یا اول سنگ قبر یا روی سنگ بالاسری خوشنویسی می شود که در برخی از محصولات فروشگاه سنگ قبر ایران مزار این جملات بنا به سلیقه به کار رفته است .

 

انا لله و انا الیه راجعون

الهی همه تو و ما هیچ

کاش بودی تا دلم تنها نبود

تمام آرزوهایم اینجا آرمیده

هر چه معود پسندد زیباست

آخرین نگاه تو آغاز غم ما بود

هرگز فراموشت نخواهیم کرد

خداحافظ ای داغ بر دل نشسته

یک جهان عشق نهان است اینجا

سایه اش ما را پناهی بود و رفت

اینجا تنها نشان عزیز دل ماست

از خاطر دلها نرود یاد تو هرگز

او را گذشته ایست سزاوار احترام

غم فراق تو در باورمان نمی گنجد

اینجا برای از تو نوشتن فضا کم است

چه ناباورانه کتاب زندگانی ام بسته شد

ای غایت از نظریه خدا می سپارمت

توئی در خاطر دلهای ما تا آخرین لحظه

همچون نسیم آمد و یک لحظه ماند و رفت

تقدیر چنین بود

شادروان – مرحوم – زنده یاد

مرحومه مغفوره – هوالباقی – هو الحق

 

کلمات هم معنی زیر می تواند جایگزین و به جای کلمه تولد و وفات شود 

تولد وفات
آغاز پرواز
از حق به حق
آفریده آرمیده 
طلوع غروب
از خاک تا افلاک
لطف او حکمت او
لطف حق حکمت حق
تولد تولدی دیگر
اولین پگاه آخرین نگاه
آغاز قصه او آغاز غصه ما
خاکی شدن آسمانی شدن
طلوع دل انگیز غروب غم انگیز

 پر کاربرد ترین متن ها و شعر های گوناگونی از شاعران و نویسنده های به نام که مناسب نوشتن روی سنگ قبر باشد در بخش مشاوره ، قسمت اشعار پیشنهادی جمع آوری شده است این اشعار برای همدردی با خانواده داغ دار در قالب پیامک یا همراه تاج گل استفاده می شود .

اسکرول به بالا