سنگ قبر گرانیت تویسرکان کد U202

شعر سنگ قبر

نو گلی پرورده بودم ، خاک از دستم ربود
آنچنان در بر گرفت ، گویی در عالم نبود
سال‌ها زحمت کشیدم ، تا گلم پرورده شد
ناگهان پیک اجل آن غنچه را از من ربود !

اسکرول به بالا