سنگ قبر نانو کد N411

این مدل سنگ قبر کرسی دار با ارتفاع 20 سانتی متر برای جوان ناکام با سنگ نانو و تابلو گرانیت طراحی و در قطعات قدیم بهشت زهرا تهران نصب شده است .

گلدان کوچکی جلوی تابلو برای کاشت گل و گیاه طراحی شده ، که آرامش خاصی را هنگام زیارت مزار القا می کند .

ابعاد سنگ اصلی قبر 180 در 60 با ضخامت 3 سانتی متر است .

ایران مزار کامل تربن و با کیفیت تربن خدمات ترحیم را ارائه می دهد . از جمله این خدمات اجاره حجله ترحیم برای جوان ناکام است .

سنگ نانو مصنوعی و از کشور چین وارد می شود و در حال حاضر سفیدترین و مقاوم ترین سنگ در برابر فرسایش محیطی است .

در این مدل سنگ قبر جوان ناکام چهار دست سنگ قرنیز از جنس نانو زیر سنگ اصلی مزار به کار رفته است ، دو دست برای ارتفاع مزار و دو دست دور مزار را گرفته است و به اصطلاح این مدل را سنگ قبر کرسی دار می نامند .

تصویر عکس مرحوم روی کاشی چاپ و درون سنگ اصلی کار شده است . روش های چاپ دیگری هم وجود دارد که در بخش مشاوره ، قسمت سنگ قبر به آن پرداخته ایم .

خطاطی نوشته ها توسط هنرمند روی سنگ خوشنویسی شده و بعد از تایید خریدار با دستگاه فرز حروف روی سنگ حکاکی می شود .

این مدل سنگ قبر را می توان با تمامی سنگ های موجود بازار تولید کرد .

شعر سنگ مزار

نمی دانم پس ازمرگم چه خواهد شد
نمی خواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم
چه خواهد ساخت
ولی بسیار مشتاقم
که ازخاک گلویم سوتکی سازد
گلویم سوتکی باشد
به دست کودکی گستاخ و بازیگوش
و او یکریز پی در پی
دم گرم خودش را بر گلویم سخت بفشارد
و خواب خفتگان خفته را آشفته تر سازد
بدین سان بشکند در من
سکوت مرگبارم را

 

اسکرول به بالا