سنگ قبر ازنا کد E202

شعر سنگ قبر

حرمت هستی ما ای پدر از نام تو بود
تو مپندار که رفتی و فراموش شدی

اسکرول به بالا