چهره نگاری سنگ قبر

چاپ عکس چهره روی سنگ قبر را به سه روش می توان دسته بندی کرد:  حکاکی عکس روی سنگ قبر توسط هنرمند حک لیزری عکس روی سنگ قبر چاپ رنگی عکس روی سنگ قبر توسط کاشی و سرامیک   حکاکی عکس روی سنگ قبر توسط هنرمند این نوع روش حکاکی عکس روی سنگ قبر در …

چهره نگاری سنگ قبر ادامه مطلب »