خطاطی سنگ قبر | حکاکی سنگ قبر | سندبلاست سنگ قبر | CNC سنگ قبر | کنده کاری سنگ قبر

خطاطی و حکاکی سنگ قبر

حکاکی و خطاطی سنگ قبریک پروسه در امتداد هم هستند که به سه دسته تقسیم می شود ( خطاطی با دست و حکاکی با دست – طرح دیجیتال و دستگاه سندبلاست – طرح دیجیتال و دستگاه CNC ) با مطالعه این دسته بندی ها از روش های مختلف کنده کاری سنگ قبر مطلع می شوید …

خطاطی و حکاکی سنگ قبر ادامه مطلب »