سنگ مرمر - سنگ مرمر

سنگ مرمر

سنگ مرمر از سنگهای آهکی دگرگون است ابتدا سنگهای رسوبی آهکی تشکیل شده و سپس به مرور زمان دگرگون شده است . این تبدیل به این علت است که ساختار اولیه اش تغییر یافته  سنگ آهک و دولومیت، دوباره متبلور شده و مرمر کریستالی تشکیل شده است .سنگ مرمر به رنگهای مختلفی تشکیل شده از جمله سفید، …

سنگ مرمر Read More »