شعر سنگ مزار مادر _ متن سنگ مزار مادر _ شعر سنگ قبر مادرم _ متن قبر مادر بزرگ _ شعر قبر مادر _

اشعار سنگ قبر مادر (قسمت دوم)

مجموعه اشعار جمع آوری شده مناسب برای متن یا شعر سنگ مزار مادر که ایران مزار پیشنهاد می کند ، شعر و متن های مختلفی در بخش اشعار پیشنهادی وجود دارد .

برای شعر سنگ مزار مادر قسمت اول ، قسمت سوم کلیک کنید.


زندگی باغ و بهارش مادر است
آفتاب و چشمه سارش مادر است
هر که را بینی به دنیا سر بلند
اولین آموزگارش مادر است

————————

مـادر دلخسته منتها کشید
با تن رنجور زحمتها کشیـد

————————

کاسه صبـر دلش لبریز شد
آن بهار عمـر او پاییـز شـد

————————

مادر در سوگ تو دلهای ما پیوسته می گردد
سرا پا همچو شمعی بی نفس آهسته می گرید
توئی در خاطرنا شاد ما تا آخرین لحظه
بیادت چشم ما چون ساغر بشکسته می گرید

————————

فلک از کف ربودی مادر من
شرار غم زدی بر پیکر من

————————

گلم را ای فلک ، بردی ز دستم
به هجران تو ای مادر نشستم

————————

مادرم بی تو صفا رفت ز کاشانه ما
رونقی نیست دگر بعد تو در خانه ما

جای خالی تو را چون نگرم هر شب و روز
از چه این زهر فلک ریخت به پیمانه ما

————————

مادرم بودی تو شمع محفل شب های ما
مرهم زخم دل و غم خوار بر غم های ما
آنچنان رفتی به ناگه سوی منزلگاه دوست
بعد تو ماتم سرا شد خانه و ماوای ما

————————

مادر من جوهر زحمتکشی ها بود و رفت
هر چه مشکل زیست ، آسان رفت و آرام آرمید

————————

مادرا آسوده خفتی ، با همه سنگین غمی
قصه رنج مرا اکنون تو نتوانی شنید

————————

در باغ دلم صنوبری جان می داد
در سینـه مـن کبوتری جـان می داد
در بستر درد با دلی پر ز امید
دیدم که چگونه مادرم جان می داد

————————

مادرم کاخ دلم را ویرانه کردی
دو چشمم را زخون پیمانه کردی
چو بلبل نغمه خوان بودم ز هجرت
مرا با مرغ شب هم ناله کردی

————————

بگو مادر هنوزم یادی از ما می کنی یا نه ؟
درون خاک تیره واعزیزا می کنی یا نه ؟
به هر دردی که گشتم مبتلا کردی مداوایم ؟
غم بی مادری را هم مداوا می کنی یا نه ؟

————————

مادر رفتی ، درد و داغ توام یادگار ماند
صد حسرت ز تو در دل امیدوار ماند

————————

ای نشان رحمت حق ،مهر مطلق ، مادرم
کی رود آن مهربانیهای تو از خاطرم
رفته ای لیکن ، همیشه حاضری در جان من
مرده ای اما نگردد مردن تو باورم

————————

مادر ای مأمن عشق ، مهر خدا ، راحت جان
کرده یزدان همه مهرش به وجود تو نهان

آشنایان همه از هجر تو در بحر غمند
زنده در قلب منی زنده وجاوید بمان

————————

یاد ایامی که مادر داشتیم
افسری زیبنده برسر داشتیم

زندگی با او مرا افسانه بود
روشنی بخش دلم در خانه بود

چون کبوتر سوی جنت پر کشید
از می توحیدیان ساغر کشید

————————

کیست مادر ؟ رحمت بی انتها
کیست مادر ؟ عاشق بی ادعا

کیست مادر ؟ باغبان زندگی
کیست مادر ؟ کس نداند جز خدا

————————

مادرم رفت و ز داغش همه را گریان کرد
خانه قلب مرا ازته دل ویران کرد

داغ جان سوز تو مادر تا ابد خواهد بود
چون غم تو همه ی اعضای مرا ویران کرد

————————

گرچه من دیگر نمی بینم گل روی تو را
خاطراتت را در این غمخانه مهمان میکنم

گوهر یکدانه ام ای نازنین محبوب من
تا ابد یاد تورا در سینه پنهان می کنم

————————

فاتحه ای چو آمدی برسر خسته ای بخوان
لب گشا که می دهد لعل لبت به مرده جان

آنگه بپرسش آمد و فاتحه خواندو می رود
گو نفسی که روح را می کنم از پی اش روان

( زیباترین متن و شعر سنگ مزار مادر )

————————

به انتظار تو بودم که از سپیده بیایی
حصار قربت مارا به خنده ای بگشایی

ز خوشه های سر شکم ستاره نذر تو کردم
که پیش پای تو ریزم اگر به خانه بیایی

————————

مادرم شعله ای از نور خدابود
نه به یاد منو تو فکر خدا بود که رفت

همه جا ورد زبانش سخن آیه حق
دم آخر به لبش ذکر خدا بود که رفت

————————

مادر به خدا ماه در این خانه تو بودی
روشنگر این خانه ویرانه تو بودی

از خاطر دلها نرود یاد تو هرگز
ای آنکه به نیکی همه جا نام تو بودی

————————

در بهشت منئ همه آغوش گرم توست
گویی سرم هنوز به بالین نرم توست

پیوسته در هوای تو چشمم به جستجو ست
هر لحظه با خیال تو جانم به گفت و گو ست

امروز هستی ام ز امید دعای توست
فردا کلید باغ بهشتم از رضای توست

————————

مادر ای پاک دل نیک سرشت
ای به زیر قدمت باغ بهشت

گوهر عمر من تاج منی
کعبه و مسجد و معراب منی

————————

مادر جان آن شب ها که مارا شمع و جان بودی
میان نا امیدی ها چراغ جاودان بودی

برایت زندگانی گرچه یکسر رنج و سختی بود
بنازم همتت مادر که تا بودی صبور مهربان بودی

( شعر سنگ قبر مادرم )

————————

مادرم دیده به سویت نگران است هنوز
غم تا دیدن تو بار گرانست هنوز

آنقدر مهر و وفا بر همگان کردی تو
نام نیکت همه جا ورد زبانست هنوز

( شعر سنگ قبر مادرم )

————————

گرچه من دیگر گل روی تورا
خاطراتت را در این غمخانه مهمان میکنم

گوهر یکدانه ام ای نازنین بابای من
تا ابد یاد تو را در سینه پنهان می کنم

( شعر سنگ قبر مادرم )

————————

آفتابی در جهان تابید و رفت
عمر کوتاهش جهان را دید و رفت

هیچکس از دست او رنجش نداشت
او چرا از دست ما رنجید و رفت

( شعر سنگ قبر مادرم )

————————

مهربانتر زدل عاشق مادر دل نیست
به دو گیتی چو دل صادق ما درد و دل نیست

دل پاکی طلبیدم که کنم هدیه به او
هرچه گشتم به خدا لایق مادر دل نیست

————————

خوش آمدی به مزارم نموده ای یادم
بخوان سوره الحمد تا شادم کنی

( شعر سنگ قبر مادرم )

————————

مطمئن باش که مهرت نرود از دل ما
مگر آن روز که در خاک شود منزل ما

( شعر سنگ قبر مادرم )

————————

روح پاکت به دعا شاد کنیم
تادم مرگ تو را یاد کنیم

( شعر سنگ قبر مادرم )

————————

بعد از وفات تربت ما در زمین مجوری
در سینه های مردم عارف مزار ماست

( شعر سنگ قبر مادرم )

————————

آبروی اهل دل از خاک پای مادر است
هرچه دارند این جماعت از دعای مادر است

آن بهشتی را که قرآن میکند توصیف آن
صاحب قرآن بگفتا زیر پای مادر است

————————

مادرم فردا که زهرا پا به کوثر می نهد
در صف خدمتگذارانش تو را جا می دهد

باز آنجا هم مرام مادریرا پیشه گیر
جان مولا پیش زهرا دست ماراهم بگیر

( شعر سنگ قبر مادرم )

————————

همی نالم که مادر در برم نیست
صفا و سایه او بر سرم نیست

مرا گر دولت عالم ببخشیدند
برابر با نگاه مادرم نیست

( شعر و متن قبر مادر بزرگ )

————————

مادر ای آیت عشق خدایی
گل خوشبوی باغ آشنایی

از آن روزی که رفتی دردل خاک
دلم میسوزد از درد جدایی

( شعر و متن قبر مادر بزرگ )

————————

دلم از غمت ما غدر شکستی
تمام رشته ها از هم گسستی

یقین دارم که در باغ بهشتی
کنار حضرت زهرا نشستی

( شعر سنگ قبر مادرم )

————————

مادر درسوگ تو دلهای ما پیوسته می گرید
سراپا همچو شمعی بی نفس آهسته می گرید

تویی در خاطر دلهای ما تا آخرین لحظه
بیادت چشم ما چون ساغر بشکسته می گرید

( شعر و متن قبر مادر بزرگ )

————————

ای مادر عزیز ندانم چه گویمت
از بسکه تو مهربانی و پاکیزه گستری

هر چند من ندیدم فرشته ای به عمر خویش
دانستم که تو صدها بار بهتری

( زیباترین متن و شعر سنگ مزار مادر )

————————

این مرقد عشق و آرزو هاست
این تربت پاک مادر ماست

ای خاک تو حرمتش نگه دار
این رنج کشیده مادر ماست

( شعر سنگ قبر مادرم )

————————

 یاد ایامی که مادر داشتیم
افسری زیبنده بر سر داشتیم

زندگی با او مرا افسانه بود
روشنی بخش دلم درخانه بود

( زیباترین متن و شعر سنگ مزار مادر )

————————
مهربانتر زدل عاشق مادر ، دل نیست
به دو گیتی چون دل صادق مادر دل نیست

دل پاکی طلبیدم که کنم هدیه به او
هرچه گشتم به خدا لایق مادر دل نیست

( شعر سنگ قبر مادرم )

————————

لیله قدر است امشب یا شب بی مادری
من به چشم خویش دیدم مادرم یادت بخیر

جای تو خالی چو بینم آه سردی بر کشم
عقده ها بگرفته راه حنجرم یادت بخیر

غرق دریای غم و اندوه گشتم بی شکیب
من تو را گم کرده ام ای گوهرم یادت بخیر

هم نشین حضرت زهرا شوی اندر بهشت
روز و شب خون بارد این چشم ترم یادت بخیر

( شعر سنگ قبر مادرم )

————————

قلبم شده رنجور زهجر تو مادر
فکرم شده اینگونه پریشان تو مادر

هر لحظه کنم آرزوی روی تو افسوس
دستم شده کوته زدامان تو مادر

( شعر و متن قبر مادر بزرگ )

————————

این چه شمع است که خاموش نگردد هرگز
مرگ مادر که فراموش نگردد هرگز

مادر به تو سوگند که در این خانه خاموش
افسانه شادی وخوشی گشته فراموش

( شعر سنگ قبر مادرم )

————————

این که مرقد عشق وآرزوهاست
این تربت پاک مادر ماست

ای خاک تو حرمتش نگهدار
این رنج کشیده مادر ماست

————————

مادر ای آفتاب هستی بخش
زیر پایت بهشت جاوید است

دامن پاکت ای فرشته مهر
باغ آلاله گون توحید است

( شعر سنگ قبر مادرم )

————————

هستی ام ز امید دعای توست
فردا کلید باغ بهشتم رضای توست

مادرم بهشت من همه اغوش گرم توست
گویی سرم هنوز بر بالین نرم توست

————————

بخواب ای مادرم آرام وخسته
بخواب ای مادرم ای دل شکسته

————————

بمیرم من برای غصه هایت
بمیرم من برای اشک هایت

————————

مادرم ای چشمه ی مهرو وفا
مادرم ای آیت لطف خدا

مادرم ای روز سختی یار من
مادرم ای بهترین غمخوارم

————————

ای روح ایثار ای مادر من
ای خاک پایت تاج سر من

از شوق رویت ای مهر تابان
خون میزند جوش در پیکر من

( شعر و متن قبر مادر بزرگ )

————————

در گلستان ادب اموزگارم مادر است
بعد رب العالمین پروردگارم مادر است

من که شاگرد دبیرستان عشق مادرم
اولین معشوق من در روزگار مادر است

( شعر و متن قبر مادر بزرگ )

————————

گل های بهشت سایبانت مادر
یک دسته ستاره ارمغانت مادر

دیگر چه کسی چشم به راهم باشد
قربان نگاه مهربانت مادر

————————

قلبم شده رنجور ز هجران تو مادر
فکرم شده این گونه پریشان تو مادر

هرروز کنم ارزوی روی تو افسوس
دستم شده کوتاه ز دامان تو مادر

————————

مادر به زیر خاک چه خوش ارمیده ای
ای باغبان ز گلشن خود دل بریده ای

مادر چه شد که به همه مهر مادری
دست از من وتو ثمرانت کشیده ای

————————

قربان نگاه خسته ات مادر جان
لبخند به گل نشسته ات مادر جان

از عمق دو چشم مهربانت پیداست
تصویر دل شکسته ات مادر جان

( شعر و متن قبر مادر بزرگ )

————————

شعله ای خاموش گشت وخانه ای بی نور شد
گوهرارزنده ای پنهان به خاک گور شد

مادر شایسته ای زین عالم نا پا یدار
روشن ان دیده که رویش می دید

( شعر و متن قبر مادر بزرگ )

————————

همی نالم که مادر در برم نیست
صفا وسایه او بر سرم نیست

مرا گر دولت عالم ببخشند
برابر با نگاه مادرم نیست

( شعر و متن قبر مادر بزرگ )

————————

این مرقد عشق و ارزوهاست
این تربت پاک مادر ماست

ای خاک توحرمتش نگه دار
این رنج کشیده مادر ماست

( شعر و متن قبر مادر بزرگ )

————————

مادر به خدا ماه در این خانه که تو بودی
روشنگر این کلبه ویرانه تو بودی

از خاطر دل ها نرود یاد تو هرگز
ای آن به نیکی همه افسانه تو بودی

( شعر و متن قبر مادر بزرگ )

————————

یاد ایامی که مادر داشتم
افسری زیبنده بر سر داشتم

زندگی با او مرا افسانه بود
روشنی بخش دلم در خانه بود

( شعر و متن قبر مادر بزرگ )

————————

گر چه من دیگر نمی بینم گل روی تو را
خاطراتت را در این غمخانه مهمان میکنم

گوهر یکدانه ام ای مادر خوبم بدان
تا ابد یاد تو را در سینه پنهان میکنم

————————

بگو مادر هنوز یادی از ما میکنی یا نه ؟
درون خاک تیره وا عزیزا میکنی یا نه؟

به هر دردی که گشتم مبتلا کردی مداوایم
غم بی مادری را هم مدوا میکنی یا نه؟

( زیباترین متن و شعر سنگ مزار مادر )

————————

دلم را از غمت مادر شکستی
تمام رشته ها از هم گسستی

یقین دارم که در باغ بهشتی
کنار حضرت زهرا نشستی

( زیباترین متن و شعر سنگ مزار مادر )

————————

امروزهستی ام ز امید دعای توست
فردا کلید باغ بهشتم رضای توست

مادر بهشت من همه آغوش گرم توست
گویی سرم هنوز به بالین نرم توست

————————

دگر اغوش مادر جای ما نیست
دریغا دامنش ماوای ما نیست

از ان روزی که از دار فنا رفت
کسی غمخوار و هم اوای ما نیست

( زیباترین متن و شعر سنگ مزار مادر )

————————

ناله کردم ذره ای از کوه دردم کم نشد
گریه کردم اشک بر داغ دلم مرهم نشد

در گلستان گردگل بسیار گردیدم ولی
از هزاران گل که بوییدم یکی مادر نشد

( شعر و متن قبر مادر بزرگ )

————————

کسی که طعم محبت چشیده میداند
مصبیتی به جهان همچو مرگ مادر نیست

( زیباترین متن و شعر سنگ مزار مادر )

————————

فلک دیدی چه خاکی بر سرم شد
برون اخر ز دستم مادرم شد

برون از دست ماه نازنینم
که از هجران او اندوهگینم

( شعر و متن قبر مادر بزرگ )

————————

اگر مادر نباشد زندگی نیست
به خورشید وفلک تابندگی نیست

خدا عشق است ومادر مهر مطلق
به انان بندگی شرمندگی نیست

( شعر و متن قبر مادر بزرگ )

————————

تو رفتی ترک کردی مادر این دنیای فانی را
برایم تیره کردی زندگی و زندگانی را

همیشه شادمان بودم که چون تو مادری دارم
کجا دیگر توانم دید روی شادمانی را

————————

چهل روز است مادر را ندیدیم
گل لبخند از رویش نچیدیم

چهل روز است روحش کرده پرواز
یقین با روح زینب گشته دمساز

بیائید ا ی عزیزان بر مزارش
نمائید سوره قران نثارش

————————

این چه شمع است که خاموش نگردد هرگز
مرگ مادر که فراموش نگردد هرگز

مادر به تو سوگند که در این خانه خاموش
افسانه شادی وخوشی گشته فراموش

( زیباترین متن و شعر سنگ مزار مادر )

————————

مادر ای آفتاب هستی بخش
زیر پایت بهشت جاوید است

دامن پاکت ای فرشته مهر
باغ آلاله گون توحید است

( جدبدترین متن و شعر سنگ مزار مادر )

————————

امروز هستی ام ز امید دعای توست
فردا کلید باغ بهشتم رضای توست

مادرم بهشت من همه اغوش گرم توست
گویی سرم هنوز بر بالین نرم توست

( بهترین متن و شعر سنگ مزار مادر )

————————

بخواب ای مادرم آرام وخسته
بخواب ای مادرم ای دل شکسته

بمیرم من برای غصه هایت
بمیرم من برای اشک هایت

( زیباترین متن و شعر سنگ مزار مادر )

————————

دگر اغوش مادر جای ما نیست
دریغا دامنش ماوای ما نیست

از ان روزی که از دار فنا رفت
کسی غمخوار و هم اوای ما نیست

( جدبدترین متن و شعر سنگ مزار مادر )

————————

آبروی اهل دل از خاک پای مادر است
هر چه دارند این جماعت از دعای مادر است

آن بهشتی را ه قرآن میکند توصیف آن
صاحب قرآن بگفتا زیر پای مادر است

( جدبدترین متن و شعر سنگ مزار مادر )


مجموعه اشعار جمع آوری شده مناسب برای متن یا شعر سنگ مزار مادر که ایران مزار پیشنهاد می کند ، شعر و متن های مختلفی در بخش اشعار پیشنهادی وجود دارد .

برای متن سنگ مزار مادر قسمت اول ، قسمت سوم کلیک کنید.

اسکرول به بالا